Energi

Energi-Control AS leverer løsninger for energi-registrering og energi-oppfølging.

Vi Leverer Utstyr Til Registrering Av Energiforbruk Av:

  • Elektrisk energi
  • Vannbåren energi (kjøling, varme)
  • Vannmengde
  • Oljeforbruk
  • Gassforbruk

Signaler for registrering av data fra energimålere ønsker vi og benytte ModBus eller M-bus som sikrer korrekt registrering av måle-verdier. Energi-puls kan også benyttes, men her kan tap av registrert energiforbruk forekomme. Fordel med puls er at dette normalt er en rimeligere løsning da de fleste energi-målere har pulsutgang som standard. Måledata fra eneregimålere tilknyttes våre Regin undersentraler hvor det videre kan programmeres funksjoner for maksimalvokting, div. kalkuleringer av energiverdier, virkningsgrader etc.

Energidata kan registreres i vårt Web-baserte SD-anlegg med funksjoner for energioppfølging. Her genereres rapporter med tabell og grafisk visning. Dette er Excel basert system og alle måleverdier kan da eksporteres til Excel hvis det

Energi-målere:

Noen av energi-målerne vi benytter.

Energioppfølging

Eksempler på energi-rapporter vist grafisk og i tabell.