SD-anlegg

Energi-Control AS benytter Regin EXO4 WEBserver SD-anlegg. Detter er et Webbasert system som kan håndtere meget store systemer. SD-anlegget er bygget på Regin systemet, men har OPC klient for kommunikasjon med alle bussystemer som kan leveres med OPC. For eksempel KNX, Dali, LON, N2-Bus, BacNet, ModBus o.s.v. Vi utfører komplette installasjoner for Webserverløsninger. Normalt utføres arbeider med nettverk ute hos kunde av deres nettverksleverandør. Alle bilder er dynamiske. Bakgrunnsbilder og symboler er grafisk fremstilt i 3D format.

Følgende Kan Leveres Med SD-Anlegg:

 • Dynamiske bilder. (standard)
 • "klikkbare" objekter med Poppup menyer for konfigurering.
 • Funksjon for alarmhåndtering.
 • Oversiktlig konfigurering av tid-program.
 • Realtids logg.
 • Historisk logg.
 • Enkel rapport generator. Tabell og diagram.
 • Dokument bibliotek.
 • OPC klient. (aktiveres ved lisens fra 1000 I/O)
 • EXOreport. Energi oppfølgingsprogram.
 • Nimbus alarmhåndtering for sending av alarmer vis SMS og mail.
 • Ingen lisens eller begrensning på antall brukere.

Webb-Hotell:

Energi-Control AS har løsning for "Web-Hotell". Det vil si at kunder kan koble deres tekniske anlegg opp mot en ekstern Webserver som driftes av Energi-Control AS. Dette vil være besparende for kunder med få systemer som ønsker et SD-anlegg. Det leies da plass på Webb- Hotell og kunde slipper egen server-PC med tilhørende programvarer og lisens som ofte må være unødvendig stor for å dekke behovet for I/O i systemet. Det betales en årlig leie uten noen ekstra kostnader for oppgraderinger av lisenser etc. Muligheter og løsning er tilsvarende SD-anlegg beskrevet over.