Produkter

Regin Undersentraler:

Vi leverer hele Regins sortemang av undersentraler. Vi benytter hovedsakelig Regin system undersantraler som er fri programmerbare. Ved behov leveres også Regio og Corrigo som er ferdigprogrammerte undersentraler.

Regin EXOmatic er en serie meget kraftige undersentraler. Flaggskipet EXOflex kan bygges opp etter behov med et stort antall I/O og flere muligheter for kommunikasjon. (EXOline, ModBus, M-bus, KNX og Lon).  EXOflex kan håndtere meget tore arbeidsoppgaver. For eksempel romregulering for 50-60 rom med VAV og varmestyring via KNX buss på en undersentral.

EXOcompact er en mindre type undersentral, men kan også benyttes med et stort antall I/O(maks 84) og store arbeidsoppgaver. Avanserte ventilasjonsanlegg med sonebatterier etc. Kommuniserer også med modbus og M-bus.

SD-anlegg:

Vi leverer komplette løsninger for Web-basert SD-anlegg.

Feltutstyr:

Vi benytter hovedsakelig Regin`s sortemang av feltutstyr. Temperaturgivere, trykkgivere, Co2, etc. Belimo, Siemens, HubaControl, Trafag m.m. benyttes også.

KNX/EIB:

KNX system benyttes normalt til lys og persienne styring, men kan også benyttes mot VAV systemer, varmestyringer, maksimalvokterprogrammer, etc. KNX er et bussbasert system med mikroprosessor i hver enhet. Dette gjør anleggene meget driftssikre da systemet ikke er avhengig av en sentral enhet for å fungere. Vi prosjekterer, leverer og programmer KNX systemer til alt fra små enkle eneboliger til store kontorbygg, skoler og sykehus…

KNX benyttes ofte som smarthusløsning og har også fordel med et stort utvalg av meget god design for det visuelle i bygget. Vår leverandør har også stort utvalg av design serier til øvrig installasjon. (kontakter etc.) KNX har også “Dali-gateway” som muliggjør styring av Dali laster fra KNX systemet.

Dali:

Dali systemet er spesielt egnet for lysstyring. Vi benytter Dali etter ønske eller behov. Vi prosjekterer, leverer og programmerer Dali systemer for alle type bygg.

Energi:

Vi har et stort fokus på at installerte systemer skal være energieffektive. Vi leverer derfor et utvalg av energimålere som en del av vårt system. Vi benytter energimålere for el.kraft og vannbåren energi med ModBus kommunikasjon som standard. Dette for og sikre en sikker og stabil overføring av energi-data til SD-anlegg etc. for korrekt data for energi oppfølging. Vi leverer også målere med M-bus eller puls. I vårt SD-anlegg har vi muligheter for energi oppfølging.

Tavler:

Vi leverer tavler og sentraler for alle type installasjoner i samarbeid med tavleprodusenter. På eget verksted bygger vi også mindre tavler og kapslinger. Dette også i forbindelse med rehabiliteringer. Vi har et utvalg av standard tavleløsninger for ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og sone-reguleringer. Dette spesielt for rehabiliteringer, men kan også benyttes til nye prosjekter. Vi bygger også om eksisterende tavler på byggeplass når dette er hensiktsmessig.

Termografering:

I forbindelse med service eller egne oppdrag leverer vi rapporter og dokumentasjon med termografi.

Service:

Vi utfører service oppdrag på de fleste type tekniske installasjoner i alle type bygg. Ved serviceavtale eller akutte oppdrag.

Rehabilitering:

Vi utfører ombygging/rehabiliteringer for tekniske anlegg. For automatikk og tekniske installasjoner i varme, ventilasjon, kjølesystemer og IRC romstyringer.

Sikkerhet:

Vi er også importør system for plombering og sikring av diverse teknisk utstyr. (energimåler, sikkerhetsbrytere, hovedbrytere, etc.)