Rehabilitering

Energi-Control AS utfører alt innen rehabilitering av store og små automatikksystemer. I forbindelse med rehabilitering har Energi-Control AS fokus på at innstallasjonen skal være energi lønnsom og kostnadseffektiv. Vi er behjelpelige med utarbeidelse og prosjektering av løsnnger for tiltak vedrørende energimerking enøk tiltak.

Typisk Årsak Til Rehabilitering Er:

  • Energitiltak
  • Gammelt utdatert utstyr
  • Defekt utstyr
  • Oppgradering av funksjoner
  • Oppgradering av system for kommunikasjon mot SD-anlegg.
  • Eksisterende automatikk som ikke er levert forberedt for SD-anlegg har ofte ikke kommunikasjon samt få signaler for drift og feil etc.

Vi Har Utviklet En Standard For Rehabilitering Av:

  • Ventilasjonsanlegg
  • Varme/kjøle anlegg
  • Div. IRC rom/sonestyringer

Standardløsninger med ferdige kapslinger/tavler for innmontering i systemene. Ved rahabilitering benyttes ofte eksisterende tavler og hovedstrøm. Da bygger vi ny automatikk inn i eksisterende tavler ute på bygget. For romstyringer benyttes også Regin Regio romkontrollere eller KNX system.

Alt utstyr leveres med kommunikasjon for mulighet til oppkobling mot SD-anlegg.

Rehabilitering Hvor Ny Tavle Monteres På Aggregat.

Ekspansjonsenheter i egene kapslinger plasseres ute i aggregatet. Løsning når mange I/O benyttes. Med denne løsning spares mye jobb med kabling av komponenter. Tilsvarende løsning benyttes også for nye systemer.

Rehabilitering Av Automatikk For Ventilasjon, Varme, Kjøleanlegg Og IRC Sonestyring.

Eksisterende tavle og hovedstrøm er benyttet, mens all automatikk og givere er skiftet. Det er her oppgradert til mere omfattende antall I/O for sikrere og stabil drift hvor bruker har bedre oversikt på status i anlegget. Det er også ettermontert frekvensomformere for vifter.