Termografering

Energi-Control AS utfører termografering hovedsakelig av el-tavler i forbindelse med service eller som egne prosjekter. Nye systemer termograferes også som dokumentasjon ved overlevering.

Termografering kan også benyttes som verktøy til feilsøking og avdekke varmgang i forskjellig type maskiner etc.

Med system for termografering av utstyr vil dette være en meget god dokumentasjon for tekniske installasjoner. Dette er ikke påkrevd men det anbefales bl.a. av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) at termografering av installasjoner utføres hvert 2. år.

Det leveres rapport med forklaring til temperaturavvik etc. etter utført oppdrag. Det benyttes IR-bilder i sammen med normal bilde for lettere forståelse av rapport.